Prisma Geodesie

Profielmetingen

Profielmetingen

Voor het inmeten/uitzetten van boringen. Tevens voor het maken van revisie tbv boorprofielen.

Voor het in kaart brengen van wegen, dijken of watergangen kunnen wij diverse profielmetingen uitvoeren.
Met een profielmeting wordt een beter inzicht verkregen over het desbetreffende object dan bij een situatiemeting.
U ontvangt van ons een duidelijk overzicht van alle gemeten doorsneden.
Afhankelijk van de terreinsituatie en de gewenste nauwkeurigheid wordt bepaald met welk meetinstrument de meting wordt uitgevoerd.
De gegevens kunnen in diverse formaten worden geleverd.