Prisma Geodesie

Diensten

Ondergrondse infrastructuur

Voor het inmeten van kabels en leidingen

Profielmetingen

Voor het vervaardigen en of inmeten van boorprofielen

Ontwerptekeningen

Voor het vervaardigen van ontwerptekeningen

Bouwmaatvoering

Voor het inmeten / uitzetten van Bouwmaatvoering

GBKN meten

Voor het laten inmeten van GBKN

Klic

Voor het aanvragen van een Klic-melding